Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" structural transformations"
3 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018
Kołodziejczak W. Zatrudnienie i wartość dodana brutto w sektorach gospodarki państw Unii Europejskiej w latach 2002 i 2016 pdf
2. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2015
Czyżewski A., Kułyk P. Kwestia rolna od Aleksandra Czajanowa i Władysława Grabskiego po jej współczesne ujęcie pdf
3. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2009
Gradziuk K. Development of food industry in Poland in the years 1998-2007 pdf