Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" structure of arable land"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Bożek J. Zmiany przestrzennego zróżnicowania struktury agrarnej, zasiewów i użytków rolnych w Polsce w latach 2002 i 2007 pdf