Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" structures of production fact"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2015
Czyżewski A., Staniszewski J. Cenowe uwarunkowania zmian struktury czynników wytwórczych w rolnictwie polskim w latach 1999-2013 pdf