Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" struktura obszarowa gospodars"
5 wyniki
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2018
Maj J., Szymańska E. Zmiany w powierzchni gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2010-2017 pdf
2. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016
Biczkowski M., Kluba M., Rudnicki R. Struktura ciągników według mocy a struktura obszarowa gospodarstw rolnych w Polsce – analiza porównawcza wyników powszechnego spisu rolnego 2010 pdf
3. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012
Małażewska S., Wąs A. Przemiany strukturalne w rolnictwie w wybranych krajach europejskich pdf
4. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Paszkowski S. Mechanizm transformacji strukturalnej instrumentu rolniczych rent strukturalnych pdf
5. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Niedzielski E. Rola gospodarstw wielkoobszarowych w rolnictwie polskim pdf