Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" suburban area"
3 wyniki
[1-20]

1. Annals of Marketing Management and Economics, 2018
Kapaj A., Pomianek I. Demographic changes in rural and semi-urban areas in Poland (2003-2016) pdf
2. Strefa podmiejska Warszawy. Wybrane zagadnienia, 2014
Chrzanowska M., Drejerska N., Pomianek I. Strefa podmiejska Warszawy. Wybrane zagadnienia pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009
Stanny M. Zróżnicowanie poziomu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce a problem realizacji polityki spójności pdf