Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" sustainable forest management"
2 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2014
Leciejewski P., Trzciński G. Realizacja wielofunkcyjnej gospodarki leśnej z wykorzystaniem funduszy europejskich przez Państwowe Gospodarstwo Leśne pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Płotkowski L. Gospodarka leśna w badaniach ekonomiki leśnictwa pdf