Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" symulacja komputerowa"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013
Łatuszyńska M., Wawrzyniak A. Metody symulacji komputerowej w badaniach marketingowych pdf