Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" tendencje zmian na rynku mlek"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Parzonko A., Sulyma N. Stan i kierunki zmian na rynku mleka Ukrainy pdf