Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" terrorism"
4 wyniki
[1-20]

1. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2019
Jabkowski D., Szalaty N., Wiza P. Poziom świadomości konsumentów w zakresie terroryzmu żywnościowegojako przykład współczesnego zagrożenia dla przemysłu rolno-spożywczego pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2017
Kacperska E. Terroryzm międzynarodowy jako problem globalny współczesnej gospodarki pdf
3. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Sieczko A. Wpływ terroryzmu na wybór destynacji turystycznych pdf
4. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Kozak M. Typologia konfliktów występujących w sektorze turystycznym pdf