Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" the Mediterranean countries"
3 wyniki
[1-20]

1. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Matuszewska-Janica A. WOMEN’S LABOUR MARKET ACTIVITY IN THE AGRICULTURE SECTOR IN POLAND AND EUROPEAN UNION IN 2016 pdf
2. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Zawadka J. Atrakcyjność turystyczna wybranych krajów basenu Morza Śródziemnego pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2012
Rykowska J., Sawicka J. Aktywność zawodowa kobiet wiejskich – perspektywa unijnej polityki równości szans pdf