Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" the crosssectional regression"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006
Krężołek D., Trzpiot G. Statytstyczna weryfikacja modelu CAMP na przykładzie polskiego rynku kapitałowego pdf