Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" the financing structure of R"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013
Piekut M. Finansowanie działalność badawczo-rozwojowej w Polsce na tle świata pdf