Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" the indicator of the risk of "
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018
Biernat-Jarka A., Trębska P. Ubóstwo w Polsce i Unii Europejskiej a formy jego przezwyciężania w kontekście zrównoważonego rozwoju i doświadczeń UE pdf