Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" tourism economy"
5 wyniki
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016
Roman M., Wielechowski M. Stan sektora turystycznego w Polsce i Unii Europejskiej. pdf
2. Annals of Marketing Management and Economics, 2016
Podhorodecka K. The impact of the global economic crisis on tourism in Cyprus pdf
3. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014
Zontek Z. Plany rozwoju turystyki w strategiach gmin turystycznych pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013
Feczko J. Turystyka wiejska – Pomorze 2013. Problemy ekonomiczne i zarządzania marketingowego pdf
5. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010
Bąk-Filipek E. Finansowanie turystyki w Polsce pdf