Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" tourism industry"
9 wyników
[1-20]

1. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2020
Katsoni V., Koliopoulos T. Innovative Airport Designs’ Infrastructures to support an Integrated Sustainable Tourism Policy for Sustainable Development and Public Health Protection pdf
2. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Comanescu I., Foris D., Foris T. TRENDS IN ROMANIAN AGRITOURISM IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT pdf
3. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Naherniuk D., Rybchak V. Tourism industry as an instrument of economic development of Ukraine pdf
4. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Katsoni V. An investigation into the sharing economy phenomenon in the Greek tourism industry in the accommodation sector pdf
5. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Stawicka E. Aspekt społecznej odpowiedzialności w turystyce pdf
6. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016
Roman M., Wielechowski M. Stan sektora turystycznego w Polsce i Unii Europejskiej. pdf
7. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Katunian A. Analiza rozwoju kapitału ludzkiego kadry branży turystycznej na Litwie pdf
8. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2014
Kuźnicki M., Łęska M. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw noclegowych i gastronomicznych w województwie lubelskim pdf
9. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012
Habán M., Macák M., Otepka P. Turystyka wiejska i agroturystyka na Słowacji pdf