Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" tourism industry"
8 wyników
[1-20]

1. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Comanescu I., Foris T., Foris D. TRENDS IN ROMANIAN AGRITOURISM IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT pdf
2. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Naherniuk D., Rybchak V. Tourism industry as an instrument of economic development of Ukraine pdf
3. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Katsoni V. An investigation into the sharing economy phenomenon in the Greek tourism industry in the accommodation sector pdf
4. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Stawicka E. Aspekt społecznej odpowiedzialności w turystyce pdf
5. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016
Roman M., Wielechowski M. Stan sektora turystycznego w Polsce i Unii Europejskiej. pdf
6. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Katunian A. Analiza rozwoju kapitału ludzkiego kadry branży turystycznej na Litwie pdf
7. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2014
Kuźnicki M., Łęska M. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw noclegowych i gastronomicznych w województwie lubelskim pdf
8. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012
Habán M., Macák M., Otepka P. Turystyka wiejska i agroturystyka na Słowacji pdf