Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" tourism potential"
4 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017
Bronisz U., Jakubowski A. Rural Tourism as a Factor Stimulating the Development of Border Areas – The Case of Lubelskie Voivodeship pdf
2. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Gralak K. Wybrane aspekty rozwoju turystyki city break na przykładzie Warszawy pdf
3. Annals of Marketing Management and Economics, 2015
Pawłowski M., Powęska H. The determinants of tourism development in the Płock region pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011
Mysiak K. Rola samorządu lokalnego i organizacji społecznych w wykorzystaniu potencjału turystycznego regionu na przykładzie gminy Cedry Wielkie pdf