Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" tourism"
121 wyników
[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120] [121-140]

61. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Kosieradzki M. Informacja źródłem przewag konkurencyjnych w turystyce pdf
62. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Sarakhman L. The project “Digital transformation of Ukraine” pdf
63. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2015
Roman M. Dochodowość wybranych gospodarstw agroturystycznych pdf
64. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015
Roman M., Roman A. Kapitał intelektualny jako czynnik przedsiębiorczości i innowacyjności w turystyce wiejskiej pdf
65. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2015
Guzal-Dec D. THE ACTIVITY OF LOCAL GOVERNMENT IN FOSTERING THE DEVELOPMENT OF TOURIST BRAND PRODUCTS OF NATURAL VALUABLE AREAS OF THE LUBLIN VOIVODESHIP pdf
66. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015
Przezbórska-Skobiej L. Uwarunkowania rozwoju rynku turystyki wiejskiej w Polsce pdf
67. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2015
Siedlecka A. Oferta produktowa jako element marketingu-mix w gospodarstwach agroturystycznych obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego pdf
68. Annals of Marketing Management and Economics, 2015
Urbánné Treutz Á. Factors influencing quality of life and life satisfaction in Hungary pdf
69. Annals of Marketing Management and Economics, 2015
Pawłowski M., Powęska H. The determinants of tourism development in the Płock region pdf
70. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2014
Krzyżanowska K. Tendencje zmian w działaniach informacyjno- -promocyjnych w turystyce wiejskiej i ich skuteczność pdf
71. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014
Borowska A. Zróżnicowanie terytorialne regionalnego produktu turystycznego na przykładzie szlaków kulinarnych w Polsce pdf
72. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2014
Balińska A. Aktywność turystyczna mieszkańców wsi w kontekście przemian społeczno-gospodarczych – rzeczywisty i potencjalny popyt turystyczny mieszkańców wsi pdf
73. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014
Balińska A., Błaszczak M. Przyrodniczo-społeczne dysfunkcje rozwoju turystyki w Tajlandii pdf
74. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2014
Stefaniak M., Szymańska E. Znaczenie ruchu przygranicznego w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin wschodniej Polski pdf
75. Strefa podmiejska Warszawy. Wybrane zagadnienia, 2014
Chrzanowska M., Drejerska N., Pomianek I. Strefa podmiejska Warszawy. Wybrane zagadnienia pdf
76. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014
Sieczko A., Sieczko L. Dystrybucja usług agroturystycznych poprzez portal aukcyjny Allegro.pl pdf
77. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014
Sieczko A. Produkty regionalne i tradycyjne w promocji regionów pdf
78. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2014
Kutkowska B. Wspieranie rolnictwa na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) na przykładzie rolnictwa Sudetów pdf
79. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014
Górska-Warsewicz H. Zarządzanie marką regionalnego produktu turystycznego pdf
80. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014
Krawczyk P., Ozimek I. Prawa pasażerów w ocenie respondentów pdf