Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" traceability"
6 wyników
[1-20]

1. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2020
Balińska A., Gabryjończyk P., Zawadka J. SOURCES OF INFORMATION ON PRO-ECOLOGICAL BEHAVIOUR OF STUDENTS OF THE FACULTY OF ECONOMICS OF THE WULS-SGGW pdf
2. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Jarzebowski S. ECONOMIC PERSPECTIVE OF SHORT SUPPLY CHAINS pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016
Moldovan-Teselios C., Pocol C., Pop I., Stan L. Alfalfa Powder: Healthy Food Supplement for Sustainable Consumption pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014
Ordziński M., Walaszczyk A. Znaczenie zarządzania identyfikowalnością wyrobów spożywczych dla konsumentów - badania i analiza pdf
5. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Pawlak J. Rola mechanizacji w rozwoju rolnictwa pdf
6. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008
Bezat A. Polish farms in the light of quality requirements pdf