Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" transfer ryzyka"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2014
Sulewski P. Transfer ryzyka z produkcji roślinnej do zwierzęcej w Polsce w opinii rolników pdf