Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" typlogy"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2010
Matuszczak A. Alokacja czynników wytwórczych a wyniki działalności rolniczej w regionach rolnych UE-25. Ocena taksonomiczna pdf