Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" urban- -rural connections"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012
Balazs P., Péli L., Ritter K. Rola rolnictwa i powiązań miejsko-wiejskich w rozwoju obszarów wiejskich Węgier pdf