Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" utility functions"
2 wyniki
[1-20]

1. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Binderman Z. O pewnych metodach porządkowania i grupowania w analizie zróżnicowania rolnictwa pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006
Binderman A. Klasyfikacja obiektów oparta na dwóch wzorcach pdf