Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" value based management"
3 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018
Bereżnicka J., Pawlonka T. Zarządzanie oparte na wartości - filozofia i wyzwanie w zarządzaniu finansami współczesnego przedsiębiorstwa pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2016
Michalski E. MARKETING MANAGEMENT OF ENTERPRISE pdf
3. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Baum R., Wielicki W. Rola kapitału oraz wartości niematerialnych i prawnych w zarządzaniu przedsiębiorstwami rolnymi pdf