Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" veal"
2 wyniki
[1-20]

1. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2010
Krzyżanowski J. Are export refunds necessary? pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2006
Lewandowski R. Uwarunkowania produkcji oraz wewnątrz- i zewnątrz unijnego handlu wołowiną i cielęciną w Polsce pdf