Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" wahania sezonowe i cykliczne"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2015
Hamulczuk M., Stańko S. Sezonowość i cykliczność cen oraz ich relacji w łańcuchu marketingowym wieprzowiny pdf