Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" warehouse"
2 wyniki
[1-20]

1. Ekonomika i Organizacja Logistyki, 2020
Wicki L. The impact of WMS implementation on work productivity. The case of three distribution warehouses pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009
Lubańska A. System scentralizowanych dostaw w sieciach hipermarketów – korzyści i zagrożenia dla dostawców owoców i warzyw pdf