Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" wheat production"
4 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2020
Ceylan N. Policy Assessment of Wheat Production in Turkey pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017
Gołaś Z. Rentowność produkcji pszenicy zwyczajnej w UE pdf
3. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2015
Bukin E., Skrypnyk A., Talavyria M. Wzrost gospodarek wchodzących: w kierunku rynków rolnych i stosunków handlowych. Niestabilność światowego rynku pszenicy na rynkach wschodzących pdf
4. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2010
Kobus P. Modelling wheat yields variability in Polish voivodeships pdf