Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" wskaźniki syntetyczne"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2006
Idzik M. Barometry koniunktury w gospodarce żywnościowej dla lat 1975-2005 oraz 1992-2005 pdf