Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" wsparcie pszczelarstwa"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018
Pawłowski K. Rola środków pochodzących z Unii Europejskiej w rozwoju pszczelarstwa na przykładzie Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Poznaniu pdf