Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" wypoczynek"
5 wyniki
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2018
Bagieński S., Grontkowska A., Łukasiewicz K. Uwarunkowania wyboru agroturystyki jako formy wypoczynku przez mieszkańców miast pdf
2. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Krzyżanowska K. Turystyka uzdrowiskowa i jej postrzeganie przez kuracjuszy pdf
3. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Bielecka K., Parzonko A. Preferencje osób starszych uczestniczących w wach turystycznych pdf
4. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013
Karbowiak K. Turystyka uzdrowiskowa mieszkańców wsi na przykładzie wybranych uzdrowisk nizinnych pdf
5. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006
Dudek H., Dybciak M. Zastosowanie modelu logitowego do analizy wyników egzaminu pdf