Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" zadania uczelni"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020
Pisarska A. SOURCES OF FINANCING TASKS FOR PUBLIC HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: FINDINGS IN LIGHT OF THEIR REPORTING pdf