Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" zarządzanie kryzysowe"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018
Dylewski M., Filipiak B. Finansowanie zadań z zakresu likwidacji skutków katastrof naturalnych w jednostkach samorządu terytorialnego szczebla powiatowego pdf