Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Żak Katarzyna"
3 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018
Żak K. Poland’s Position on the Investment Development Path pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2017
Żak K. Towards a green enterprise pdf
3. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2014
Żak K. Globalne tendencje w dokonywaniu inwestycji typu brownfield przez przedsiębiorstwa międzynarodowe pdf