Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"A11"
2 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2019
Kiełbasa B., Popa D., Sargo A., Trojak M. New Approaches to Developing the Integral Indicator Methodology for Estimating the Financial Efficiency of Agricultural Entities in Poland, the Republic of Moldova, and EU Countries pdf
2. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2019
Krasowicz S., Matyka M. THE ROLE OF ECONOMIC EVALUATION IN AGRICULTURAL RESEARCH pdf