Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Będzikowska Ludmiła"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011
Będzikowska L. Preferencje edukacyjne młodzieży w aspekcie demografii i przedsiębiorczości jako czynników rozwoju lokalnego (na przykładzie gminy Staroźreby) pdf