Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Bezat Agnieszka"
4 wyniki
[1-20]

1. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011
Bezat A., Stańko S. Efektywność przedsiębiorstw handlu zbożem a ich lokalizacja względem rynków zaopatrzenia pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011
Bezat A. Estimation of technical efficiency by application of the SFA method for panel data pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2010
Bezat A., Wasilewska A., Wasilewski M. Innowacyjność przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego:stan wiedzy i kierunki dalszych badań pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008
Bezat A. Polish farms in the light of quality requirements pdf