Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Binderman Zbigniew"
3 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014
Binderman Z., Koszela G., Szczesny W. Zmiany w strukturze gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej w latach 2003-2010 (aspekty metodyczne) pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Binderman Z., Borkowski B., Szczesny W. Metody wizualizacji danych w analizie zmian poziomu i profilu konsumpcji w krajach UE pdf
3. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Binderman Z. O pewnych metodach porządkowania i grupowania w analizie zróżnicowania rolnictwa pdf