Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Borkowski Bolesław"
5 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013
Borkowski B., Krawiec M. Modele zarządzania ryzykiem inwestycji kapitałowych w sektorze rolno-spożywczym pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Borkowski B., Stańko S. Uwagi dotyczące wykorzystania i stosowania metod ekonometrycznych w badaniach Ekonomicznych pdf
3. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Binderman Z., Borkowski B., Szczesny W. Metody wizualizacji danych w analizie zmian poziomu i profilu konsumpcji w krajach UE pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006
Borkowski B. Życie i twórczość Prof. dr hab. Teresy Marszałkowicz (1924-1998) pdf
5. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006
Borkowski B., Szczesny W. Zmiany w zasobach i rozmiarach produkcji gospodarstw rolniczych w latach 1993 - 2003 pdf