Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Brągiel Elżbieta"
2 wyniki
[1-20]

1. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2019
Brągiel E., Miś T. CHANGES IN THE ORGANIC PROCESSING IN POLAND IN THE YEARS 2004-2017 pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017
Brągiel E., Ślusarczyk B. Tendencje na europejskim rynku żywności ekologicznej pdf