Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Brelik Agnieszka"
4 wyniki
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016
Brelik A., Kułyk P. Ocena atrakcyjności turystycznej gminy jako uwarunkowanie rozwoju gospodarstw agroturystycznych pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016
Brelik A. Economic Activity of Farms Against Farms Countries of the European Union pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2014
Brelik A., Tomaszewski M. Presja ze strony konkurentów a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw w państwach rozwijających się pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010
Brelik A. Marketing terytorialny a kreowanie regionów pdf