Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Buszko Michał"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012
Buszko M., Kołosowska B. Finansowanie działalności banków spółdzielczych poprzez emisję obligacji – uwarunkowania i cele pdf