Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"CAPM"
3 wyniki
[1-20]

1. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2017
Pawlonka T. Przegląd badań dotyczących praktycznego wykorzystania metod szacowaniakosztu kapitału w gospodarkach rozwiniętych i rozwijających się pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012
Horbaczewska B. Zależność między ryzykiem a stopą zwrotu z wybranych indeksów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006
Krężołek D., Trzpiot G. Statytstyczna weryfikacja modelu CAMP na przykładzie polskiego rynku kapitałowego pdf