Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Cebulak Jan"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009
Cebulak J. Znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego we wdrażaniu polityki regionalnej Podkarpacia w procesie integracji europejskiej pdf