Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Chotkowski Jacek"
7 wyników
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013
Chotkowski J., Czerwińska-Jaśkiewicz M. Analiza oferty produktowej gospodarstw agroturystycznych w Polsce pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2013
Chotkowski J. Rynek jako podstawowa instytucja gospodarki – pojęcie, struktury, efektywność pdf
3. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011
Chotkowski J. Metodologiczne problemy empirycznych badań ekonomicznych pdf
4. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Chotkowski J. Instytucje rynkowe i koszty transakcyjne - kluczowe pojęcia nowej ekonomii instytucjonalnej pdf
5. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010
Chotkowski J., Czerwińska M. Instrumenty marketingu w rolnictwie ekologicznym pdf
6. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Chotkowski J. Głos w dyskusji . na konferencji z dnia 21.04.2009 r. nt. Badania w naukach ekonomicznych i rozwój kadr . problemy merytoryczne, metodologiczne oraz formalno-prawne pdf
7. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2006
Chotkowski J., Rembeza J. Powiązanie cen produktów rolnych pomiędzy rynkiem polskim a rynkami UE pdf