Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Cichocka Kinga"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2019
Cichocka K., Olewnicki D. Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa produkującego i sprzedającego rośliny ozdobne pdf