Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Cyrek Piotr"
3 wyniki
[1-20]

1. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Cyrek M., Cyrek P. DIFFERENCE IN CONSUMPTION BETWEEN URBAN AND RURAL HOUSEHOLDS pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2016
Cyrek P. Kluczowe cechy pracowników w rozwoju przedsiębiorstw handlowych pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013
Cyrek P. Stosunek klientów do internetowych zakupów żywności pdf