Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Czech Katarzyna"
6 wyników
[1-20]

1. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Czech K. DUTCH DISEASE IN OIL-EXPORTING COUNTRIES: A SURVEY OF THEORY AND EVIDENCE pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017
Czech K., Wielechowski M. Brexit a sytuacja ekonomiczna Wielkiej Brytanii pdf
3. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2016
Czech K. Zmiany w globalnej awersji do ryzyka oraz ich wpływ na wartość polskiej walut pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016
Czech K. Structural Changes in Wheat Market pdf
5. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2013
Czech K. Speculation in the Agricultural Commodity Market pdf
6. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012
Czech K. Walutowa strategia spekulacyjna „carry trade” pdf