Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Czech Katarzyna"
8 wyników
[1-20]

1. Wielowymiarowa analiza danych w ekonomice rolnictwa, 2021
Borkowski B., Czech K., Górska A., Kisielińska J., Koszela G., Krawiec M., Landmesser J., Ochnio L., Pietrych Ł., Pietrzykowski R., Wasilewska E., Zielińska-Sitkiewicz M. Wielowymiarowa analiza danych w ekonomice rolnictwa pdf
2. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2020
Czech K., Wielechowski M. ARE AGRICULTURAL COMMODITY PRICES AFFECTED BY COVID-19? A STRUCTURAL BREAK IDENTIFICATION pdf
3. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Czech K. DUTCH DISEASE IN OIL-EXPORTING COUNTRIES: A SURVEY OF THEORY AND EVIDENCE pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017
Czech K., Wielechowski M. Brexit a sytuacja ekonomiczna Wielkiej Brytanii pdf
5. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2016
Czech K. Zmiany w globalnej awersji do ryzyka oraz ich wpływ na wartość polskiej walut pdf
6. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016
Czech K. Structural Changes in Wheat Market pdf
7. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2013
Czech K. Speculation in the Agricultural Commodity Market pdf
8. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012
Czech K. Walutowa strategia spekulacyjna „carry trade” pdf