Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Drabik Ewa"
8 wyników
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009
Drabik E., Drabik I. Rozumienie emocji jako gwarancja racjonalnych zachowań uczestników rynków finansowych pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009
Drabik E. Kilka uwag o formalnych zasadach matematycznego modelowania zjawisk ekonomicznych i interakcji społecznych pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009
Drabik E. Kumulacja ryzyka na rynkach finansowych jako zagrożenie równowagi rynkowej pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2008
Drabik E. Wykorzystanie ciągu Ulama do analizy fal giełdowych pdf
5. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008
Drabik E. Aukcja koni arabskich Pride of Poland jako aukcja asymetryczna pdf
6. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2007
Drabik E., Górska A. Procesy przetwarzania informacji i podejmowania decyzji inwestycyjnych w warunkach niepewności na przykładzie WGT SA w Warszawie pdf
7. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006
Drabik E., Lewczuk A. Aukcja koni arabskich „Pride of Poland” jako typowy przykład aukcji angielskiej pdf
8. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2004
Drabik E., Górska A. Ocena inwestycji na Warszawskiej Giełdzie Towarowej w okresie od stycznia 2002 roku do lipca 2004 roku pdf