Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Duczek Tomasz"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009
Duczek T., Werenowska A. Stosowanie narzędzi public relations przez kadrę zarządzającą pdf