Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

"Dudek Aleksandra"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2014
Dudek A. Koniunktura w polskim rolnictwie na tle sytuacji ogólnogospodarczej w latach 1996-2012 pdf